מאגר שאלות תאוריה

מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר עד 3,500 ק"ג הנוסע בדרך שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המציין אחרת)?

  • 60 קמ"ש.
  • 90 קמ"ש.
  • 80 קמ"ש.
  • 70 קמ"ש.

הסבר: דינו כדין נהג ברכב פרטי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה