מאגר שאלות תאוריה

תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:

  • אין לבלם עזר (חנייה) כל תפקיד ואין צורך להפעיל אותו כלל.
  • לסייע לנהגים חדשים בבלימה בירידות.
  • להגביר את עצמת העצירה של בלם השירות (הרגל).
  • למנוע תזוזה של הרכב בעת חנייתו.

הסבר: כשאין נהג ברכב, בלם העזר מונע מהרכב תזוזה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה