בחירת רישיון
התחברות

תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:

כשאין נהג ברכב, בלם העזר מונע מהרכב תזוזה.