מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי התמרור?

  • היכנס בזהירות לתוך המעגל כי זכות הקדימה היא שלך.
  • האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה.
  • שים לב לתנועה הבאה מימין במעגל התנועה.
  • עצור לפני הכניסה למעגל ועבור את המעגל במהירות.

הסבר: תמרוראזהרה אשר מציין התקרבות למעבר חצייה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה