בחירת רישיון
התחברות

רכב של נכה (בעל תו נכה משותק רגליים) רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית:

לפי היתר רשות הרישוי