מאגר שאלות תאוריה

תאונת דרכים היא אירוע:

  • שמאפיין רק נהגים צעירים.
  • בלתי מכוון שתוצאתו פגיעה באדם, לרבות הנהג, או נזק לרכוש או שניהם.
  • שהנהג יכול למנוע אותו בכל מקרה.
  • מכוון מראש, שתוצאתו פגיעה ברכוש ובתשתיות הדרך בלבד.

הסבר: הגדרת תאונת דרכים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה