מאגר שאלות תאוריה

אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:

  • כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום.
  • אבל העקיפה מותרת, אם משקל מכוניתך יותר מ-4,000 ק"ג.
  • רק כאשר מוצב תמרור "סכנה כללית".
  • רק כאשר מוצב תמרור האוסר עקיפה, אבל העקיפה מותרת ביום בלבד.

הסבר: מכיוון שאין שדה ראיה ורכב יכול להגיע מעבר לפיסגה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה