בחירת רישיון
התחברות

אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:

מכיוון שאין שדה ראיה ורכב יכול להגיע מעבר לפיסגה