בחירת רישיון
התחברות

מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?

מיגבלה הרשומה ברשיון הנהיגה