מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי התמרור?

  • נהג מהר בנתיב הימני.
  • שלב להילוך גבוה.
  • האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה.
  • נהג בנתיב הימני ועקוף במהירות.

הסבר: תמרור אזהרה על אפשרות החלקה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה