בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה?

אסור לעצור בדרך מהירה.