בחירת רישיון
התחברות

חובת נהג רכב המוביל מטען חורג, שאין אפשרות לעקפו, היא:

נהג עם מטען חורג חייב לאפשר לאחרים לעקוף אותו גם במחיר ירידה לשוליים.