בחירת רישיון
התחברות

כוונון נכון של מושב הנהג:

על הנהג לשבת בנוחות המירבית.