בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?

על מנת לא להפריע ולסנוור נהגים אחרים.