מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?

  • בעת חיפוש אחרי מקום חנייה.
  • בכניסה לחצרים.
  • בנסיעה לאחור.
  • כאשר הרכב עומד.

הסבר: על מנת לא להפריע ולסנוור נהגים אחרים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה