בחירת רישיון
התחברות

מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?

המנוע,בהילוך נמוך משמש ככח בולם