מאגר שאלות תאוריה

האם רשאי נהג אוטובוס למנוע את כניסתו של נוסע שלבושו עלול לזהם את המושבים באוטובוס?

  • לא. כל מניעה של כניסת נוסע לאוטובוס טעונה אישור משטרה.
  • לא. רק מנהל החברה יקבע מי אינו רשאי לעלות לאוטובוס.
  • כן.
  • לא – סדרן העבודה בלבד רשאי לנהוג כך.

הסבר: לפי פקודת התעבורה,נוסע באןטןבוס חייב לנסוע בלבוש הולם

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה