בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי נהג אוטובוס למנוע את כניסתו של נוסע שלבושו עלול לזהם את המושבים באוטובוס?

לפי פקודת התעבורה,נוסע באןטןבוס חייב לנסוע בלבוש הולם