בחירת רישיון
התחברות

איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

מכביש חד סיטרי (תמרור) מהשמאלי

practiceimage