בחירת רישיון
התחברות

מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי להסיע נהג זוטובוס?

רשיון הרכב קובע את מספר הנוסעים.