מאגר שאלות תאוריה

מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי להסיע נהג זוטובוס?

  • כמצוין ברישיון הרכב ולא יותר מעשרה.
  • שישה מבוגרים ושני ילדים.
  • שמונה נוסעים, מלבד הנהג.
  • כמספר מקומות הישיבה.

הסבר: רשיון הרכב קובע את מספר הנוסעים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה