בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?

216 משמעו כניסה לדרך מהירה.

practiceimage