בחירת רישיון
התחברות

מי רשאי להיות "מלווה" ל"נוהג חדש" (גם אם הוא אינו מורה נהיגה)?

לפי הגדרת רשות הרישוי.