מאגר שאלות תאוריה

מי רשאי להיות "מלווה" ל"נוהג חדש" (גם אם הוא אינו מורה נהיגה)?

  • כל מי שברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב ומלאו לו 24 שנים.
  • מי שמחזיק רשיון נהיגה לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, או שמחזיק רשיון נהיגה לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות ומלאו לו 30 שנים.
  • כל אדם שלא הורשע בעבירת תעבורה בשנתיים שחלפו.
  • מי שברשותו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות ומלאו לו 30 שנים או שנתיים לפחות ומלאו לו 35 שנים.

הסבר: לפי הגדרת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה