בחירת רישיון
התחברות

כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?

ככל שניסע מהר בתנאי ראות לקויים (לילה) העצירה תסתיים מעבר לטווח האורות, מקום שאנו לא רואים