מאגר שאלות תאוריה

כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?

  • על ידי הפעלת אור גבוה המאיר למרחק, ונסיעה במהירות גבוהה בהתאם.
  • בעזרת שימוש באור ערפל אחורי, המחזק את אלומת האור.
  • על ידי התאמת מהירות הנסיעה לטווח הראייה בכל עת.
  • בעזרת זרקור נוסף, שישמש לאיתור מפגעים בדרך.

הסבר: ככל שניסע מהר בתנאי ראות לקויים (לילה) העצירה תסתיים מעבר לטווח האורות, מקום שאנו לא רואים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה