בחירת רישיון
התחברות

מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך: