בחירת רישיון
התחברות

הגדר "סרן", ברכב:

על הסרן מורכבים הגלגלים.