בחירת רישיון
התחברות

באיזה רכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

כל רכב שמשקלו מעל למשקל רכב פרטי.