מאגר שאלות תאוריה

הקטנת צריכת הדלק ברכב מתאפשרת:

  • בנהיגה במהירות גבוהה ככל האפשר ובהפחתת משקל יתר ברכב.
  • בנהיגה במהירות נמוכה ככל האפשר ובהפחתת משקל יתר ברכב ובנסיעה בהילוך סרק (ניוטרל) בירידות.
  • בנהיגה מתונה, בנהיגה במהירות מותרת ובנהיגה בהילוך הנמוך ביותר.
  • בנהיגה מתונה, בלי לעבור את המהירות המרבית המותרת ובהקפדה על לחץ אוויר נכון בצמיגים.

הסבר: נהיגה מתונה גורמת לצריכת דלק מופחתת, ללא האצות ובלימות פתאומיות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה