בחירת רישיון
התחברות

הקטנת צריכת הדלק ברכב מתאפשרת:

נהיגה מתונה גורמת לצריכת דלק מופחתת, ללא האצות ובלימות פתאומיות.