בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?

נתיב חסום , עובר לנתיב פנוי אחר

practiceimage