מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?

  • עצור לפני המסילה עד לאחר שהרכבת עברה.
  • אל תיכנס אל הנתיב הזה ואל תמשיך את הנסיעה בו.
  • האט לפני מפגש מסילת הברזל. אם רכבת מתקרבת – עצור.
  • האט לפני מפגש מסילת הברזל – ועבור את המסילה ללא עיכוב או הפרעה.

הסבר: נתיב חסום , עובר לנתיב פנוי אחר

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה