בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

נתיב לפניה ימינה הוא נתיב שממנו אפשר לעקוף רכב בנתיב השמאלי שנוסע ישר