בחירת רישיון
התחברות

מה מידת לחץ האוויר הצריכה להיות בגלגלי הרכב?

לפי הוראות היצרן.