בחירת רישיון
התחברות

מה המהירות המרבית המותרת לך (רכב נוסעים פרטי), לאחר שעברת את התמרורים שלפניך?

המהירות נקבעת לפי סוג הדרך. משמאל ומימין מוצב תמרור המסמן"קצה תחום שטח עירוני" כלומר אנחנו נכנסים לדרך בין עירונית בעלת 2 נתיבים עם שטח הפרדה באמצע.

practiceimage