מאגר שאלות תאוריה

האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?

  • לא. חובה לציית רק לעניין הצגת רישיון נהיגה.
  • בדרך כלל לא.
  • לא. חובה לציית רק לעניין הוראות חנייה בתחום העיר.
  • כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.

הסבר: פקח עירוני במדים רשאי לכוון תנועה ועלינו להישמע לו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה