מאגר שאלות תאוריה

באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?

  • החוק אינו מתייחס למקום החזקתו.
  • בכל רכב מנועי, וכן ברכב שאינו מנועי.
  • בכל רכב מנועי.
  • בכל רכב מנועי, פרט לטרקטור.

הסבר: אפוד זוהר צריך להימצא בכל כלי רכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה