בחירת רישיון
התחברות

באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?

אפוד זוהר צריך להימצא בכל כלי רכב.