בחירת רישיון
התחברות

מה הן הסכנות בנסיעה ברכב שיש בו דליפה ממערכת הפליטה של המנוע?

גזי המנוע מסוכנים לנוסעים.