מאגר שאלות תאוריה

מה הן הסכנות בנסיעה ברכב שיש בו דליפה ממערכת הפליטה של המנוע?

  • חדירת גזים שרופים לתא הנוסעים וגרימת ערפול חושים.
  • אין סכנה בנסיעה ברכב שיש בו דליפה ממערכת הפליטה.
  • חימום המנוע.
  • פגיעה בכלי רכב סמוכים.

הסבר: גזי המנוע מסוכנים לנוסעים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה