מאגר שאלות תאוריה

מה עליך לבדוק כאשר אחת מנורות פנסי הרכב אינה מאירה?

  • את המתח החשמלי של המצבר.
  • את תקינות הנורה ואת תקינות הנתיך הקשור אליה.
  • את תקינות מתג הפעלת האורות.
  • את שלמות עדשת הפנס.

הסבר: כאשר מנורה אחת לא דולקת יש לבדוק את תקינותה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה