בחירת רישיון
התחברות

מה עליך לבדוק כאשר אחת מנורות פנסי הרכב אינה מאירה?

כאשר מנורה אחת לא דולקת יש לבדוק את תקינותה.