בחירת רישיון
התחברות

איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

כאשר הרכב שלפנינו עוצר עלינו להגיב ולעצור במרחק סביר מהרכב שלפנינו יש עלינו לשמור על מרחק שיאפשר זאת.