בחירת רישיון
התחברות

איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

115 הוא תמרור אזהרה ו הוא מזהיר על הסתעפות ימינה

practiceimage