מאגר שאלות תאוריה

מערבל בטון הוא:

  • רכב ייעודי.
  • רכב שטח.
  • רכב משא.
  • אין הגדרה למערבל בטון.

הסבר: מעבר לערבול,מטענו בטון.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה