בחירת רישיון
התחברות

מערבל בטון הוא:

מעבר לערבול,מטענו בטון.