מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • הכניסה אסורה לרכב שרוחב המטען שלו גדול יותר מן הרוחב הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב שגובהו קטן מהגובה הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב שעם או בלי מטענו הוא גבוה מן הגובה הרשום בתמרור.
  • הכניסה מותרת לרכב לא מנועי בלבד שגובהו יותר משלושה מטרים.

הסבר: גובה מקסימלי למעבר רכב בקטע הכביש שלפנינו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה