בחירת רישיון
התחברות

על פי החוק, אוטובוס מפרקי:

הנוהג מאחורי האוטובוס חייב לדעת שלפניו אוטובוס מפרקי.