מאגר שאלות תאוריה

מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?

  • רוכש הרכב בלבד.
  • בעל הרכב הרשום ורוכש הרכב.
  • בעל מכון הבדיקה.
  • המוכר בלבד.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה