בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?

אסור. שדה הראייה מקדימה אמור להיות נקי לחלוטין.