מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?

  • אסור במזג אוויר גשום, ומותר בכל זמן אחר.
  • אסור, אלא אם כן ההגבלה זניחה בלבד.
  • מותר, בנהיגה בשעות היום בלבד.
  • מותר, אם שדה הראייה המוגבל הוא מלפנים בלבד.

הסבר: אסור. שדה הראייה מקדימה אמור להיות נקי לחלוטין.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה