מאגר שאלות תאוריה

נעלי ביטחון הן חובה:

  • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק״ג.
  • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג, פרט לאוטובוס ולרכב מסחרי אחוד.
  • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
  • רק ברכב מסוג גורר תומך וברכב מחובר.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה