מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להוביל באוטובוס חומר נפץ או חומר מתלקח אחר?

  • מותר להכניס לאוטובוס רק מכלי דלק מוגנים על פי תקן.
  • מותר להכניס לאוטובוס חומר נפץ או חומר מתלקח, בתנאי שהם מוגנים על פי תקן.
  • מותר – במקום להסיע נוסעים במושב האחורי באוטובוס.
  • אסור.

הסבר: אסור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה