בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להוביל באוטובוס חומר נפץ או חומר מתלקח אחר?