בחירת רישיון
התחברות

מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

מרחק תגובה הוא הזמן שעובר עד שהנהג מגיב מרחק בלימה הוא הזמן שהרכב נעצר מרגע התגובה