מאגר שאלות תאוריה

מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

  • ממוצע מרחק הבלימה ומרחק התגובה של הנהג.
  • סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה.
  • סכום מרחק הבלימה והרווח עד לרכב שלפנים.
  • סכום מרחק ההחלטה ומרחק הביצוע של נהג סביר.

הסבר: מרחק תגובה הוא הזמן שעובר עד שהנהג מגיב מרחק בלימה הוא הזמן שהרכב נעצר מרגע התגובה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה