מאגר שאלות תאוריה

מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?

  • אף פעם: החוק מחייב לעקוף רכב אחד בכל עקיפה ולחזור שוב לנתיב הימני.
  • מותר – רק בכביש ישר ואופקי; ואסור – בכל כביש אחר.
  • מותר – רק כאשר אני עוקף רכבים קטנים; ואסור – כשאני עוקף רכבים גדולים.
  • כשאין איסור עקיפה ויש מרחק מספיק בנתיב העקיפה, להשלמת עקיפה כזו בלי סיכון.

הסבר: עקיפה צריכה להסתיים בהקדם האפשרי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה