מאגר שאלות תאוריה

האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

  • לא. לעקומה חדה יש להיכנס במצב שבו אתה נמצא קרוב למרכז הכביש.
  • לא. שני כלי הרכב אינם שומרים על קשר עין ביניהם, כנדרש.
  • לא. הרווח הצדי הגדול יאפשר לכלי רכב שלישי להיכנס ביניהם.
  • נכון, כי כלי הרכב מקפידים להישאר בימין הכביש כנדרש במצב כזה.

הסבר: כן. בעיקול 4צוי מאד לנסוע בימין הכביש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה