בחירת רישיון
התחברות

האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

כן. בעיקול 4צוי מאד לנסוע בימין הכביש.

practiceimage