מאגר שאלות תאוריה

כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?

  • עליך להגביר את המהירות לפני הכניסה לעיקול.
  • עליך לשלב להילוך סרק.
  • עליך לשלב להילוך גבוה.
  • עליך להאט לפני הכניסה לעיקול, ולהאיץ קלות ביציאתך ממנו.

הסבר: בעיקול כח צנטריפוגלי שפועל על הרכב, זורק את הרכב מהעיקול הכח הזה תלוי במהירות הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה