בחירת רישיון
התחברות

כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?

בעיקול כח צנטריפוגלי שפועל על הרכב, זורק את הרכב מהעיקול הכח הזה תלוי במהירות הרכב.