מאגר שאלות תאוריה

מהו "רכב סיור"?

  • רכב ביטחון המשמש לסיורים לאורך הגבול ומצויד בציוד המתאים לכך.
  • רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג, ושצוין ברישיון הרכב כרכב סיור.
  • רכב המשמש כרכב ביטחון ליישובי ספר ומיועד לסיור לאורך גדרות היישוב.
  • רכב המשמש את כוחות הביטחון השונים בעת פעילותם השוטפת.

הסבר: לפי דרישת המחוקק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה