בחירת רישיון
התחברות

האם יש חובה להדליק את אורות פנסי החזית של האוטובוס גם ביום?

אוטובוס חייב לנסוע בתקופה הזו עם אורות חזית בכל דרך.