מאגר שאלות תאוריה

האם יש חובה להדליק את אורות פנסי החזית של האוטובוס גם ביום?

  • כן – בקווי שירות עירוניים, כשיש נוסעים ברכב.
  • לא, למעט בקווים בין-עירוניים.
  • כן, אך רק בדרכים בין עירוניות מ-1 בנובמבר עד 31 במרס בשנה הבאה.
  • כן – מאחד בנובמבר עד 31 במרס בכל שנה.

הסבר: אוטובוס חייב לנסוע בתקופה הזו עם אורות חזית בכל דרך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה