בחירת רישיון
התחברות

בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?

זמן התגובה קטן משמעותית.