בחירת רישיון
התחברות

מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

בזמן מכשול פתאומי בנתיב הנסיעה מותר לרדת לשוליים