בחירת רישיון
התחברות

תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:

תמרור עצור בצד ימין מכוון לכל הפניות לעומת תמרור שמוצב בצד שמאל שמיועד לפניה שמאלה בלבד.