מאגר שאלות תאוריה

תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:

  • עצור רק אם אתה נמצא בנתיב השמאלי.
  • עצור רק אם אתה מתכוון לפנות שמאלה.
  • עצור בכל אחד משני הנתיבים.
  • עצור רק אם אתה נמצא בנתיב הימני.

הסבר: תמרור עצור בצד ימין מכוון לכל הפניות לעומת תמרור שמוצב בצד שמאל שמיועד לפניה שמאלה בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה