בחירת רישיון
התחברות

על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?

אמצעי זהירות על מנת שבזמן ההתנעה הרכב לא יזוז ממקומו.