מאגר שאלות תאוריה

על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?

  • שבלם עזר (חנייה) משוחרר.
  • שלא יעמדו בני אדם ליד הרכב.
  • שבמכל המתאים יהיה נוזל לניקוי שמשות בכמות מספקת.
  • שבלם עזר (חנייה) מופעל.

הסבר: אמצעי זהירות על מנת שבזמן ההתנעה הרכב לא יזוז ממקומו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה